Fundacja

Prezes – Małgorzata Niemen-Wydrzycka

Członek Rady Nadzorczej: Natalia Niemen-Otremba
Członek Rady Nadzorczej: Eleonora Atalay

Cele

  1. Ochrona i udostępnianie dzieł artystycznych Czesława Niemena, jego stylu myślenia oraz wartości, które propagował.
  2. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki. W tym pomoc twórcom i ich rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Wspieranie i promocje przedsięwzięć artystycznych w szczególności muzycznych i plastycznych oraz teatralnych i filmowych.
  • Pomoc w realizacji zamierzeń artystycznych twórców.
  • Promocję dzieł sztuki i kultury w szczególności dzieł muzycznych i plastycznych,
  • Kultywowanie pamięci zmarłych twórców kultury oraz promocję ich twórczości w szczególności kultywowanie pamięci i promocję twórczości Czesława Niemena.
  • Pomoc socjalna dla twórców kultury i sztuki w szczególności dla emerytowanych twórców kultury i sztuki i ich rodzin.
  • Pomoc socjalna dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, w szczególności pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.